Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében. Elfogadom
Termékek Menü

100%-ban a club által forgalmaz és gyártatott termékek100 %-ban a klub által forgalmazott és gyártatott termékek
Kényelmes, ki sem kell mozdulnod az ágybólKényelmes, ki sem kell mozdulnod otthonról
Akár ingyenes házhozszállításAkár ingyenes házhozszállítás
100%-ban barátságos oldal100 %-ban biztonságos oldal

Szavatosság/Jótállás

Szavatossági igény minden esetben kizárólag a számla bemutatásával érvényesíthető.

Kellékszavatosság
A Megrendelő a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) szabályai szerint.
 
Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint:
  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a kötelezett költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a kötelezett a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.
 
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.
 
A Megrendelő a hiba felfedezése után késedelem nélkül köteles a hibát a Szolgáltatóval közölni. A Megrendelő kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 1 év alatt évül el. Fogyasztó által kötött szerződés esetén a kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított 2 év alatt évül el.
 
Termékszavatosság
 
A Fogyasztó a Termék hibája esetén követelheti a gyártótól, hogy a Termék hibáját javítsa ki, vagy - ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a Fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges - a Terméket cserélje ki. A Termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.
 
A Megrendelő a termékszavatossági igényét kizárólag a Termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A Termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Megrendelőnek kell bizonyítania.
 
A Megrendelő a termékszavatossági igényét a Termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.
 
A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
  1. a Terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
  2. a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
  3. a Termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.
 
A gyártónak, forgalmazónak a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.